Zemědělství
Vývoj a výroba brassinosteroidů (BRst)

Popud k objevu BRst byl lipidový extrakt z řepkového pylu, který měl vlastnosti podporující růst rostlin. Při detailnějším zkoumání tohoto extraktu se zjistilo, že za účinek je zodpovědná jedna jeho minoritní složka, brassinolid; jeho obsah v pylu řepky byl velmi nízký (0,1 ppm).

Později byly popsány další BRst, v rostlinách, stromech, řasách, prakticky všude. Do dnešního dne bylo popsáno více než 70 přírodních BRst.

Nicméně, jejich využití pro praktické použití bylo obtížné - přírodní BRst jsou velmi drahé, i když jsou používány v malých množstvích. Z tohoto důvodu se chemici snažili syntetizovat analogy brassinosteroidů, které by byly levnější a účinné.

Brassinosteroidy jsou sloučeniny, které mají vliv na dělení buněk a prodlužování buněk - tyto účinky byly objeveny jako první.

BRst však nejen ovlivňují dělení a prodlužování buněk, které mají tak významný vliv na růst a vývoj rostlin, ale podílejí se také na indukci diferenciace cévního systému rostlin, hrají důležitou roli v regulaci senescence, indukují růst pylové láčky, ovlivňují klíčení semen a vyvolávají tvorbu kořenů.

Pro zemědělskou praxi to znamená, že zvyšují výnosy plodin, dokáží překonat stres životního prostředí (nedostatek zavlažování, nedostatek živin, nedostatečné teploty (vysoká, nízká), odstranění stresové účinky způsobené soli, pesticidy, insekticidy, herbicidy atd.)
Tohle všechno dělá BRst logickými kandidáty pro zemědělské aplikace.

Lze použít na všechno; zvláště se osvědčily na obilniny (pšenice, řepka,) , mák, víno, řepa cukrovka, rajčata, brambory, do lesních školech, na ovoce a zeleninu.

Dle našeho testování je dale prokázáno: že účinek BRst je take pozitivní v lesnictví.

Naše testy v lesní školce, prokázali příznivý vliv BRst na růst sazenic, na kořenění sazenic a větší a efektivnější klíčivost.