PHPchem speciality chemicals

Výzkum a vývoj v oblasti zemědělství a farmaceutické a organické chemie.


Vývoj a výzkum

Vývoj a výzkum

návrhy postupů příprav chemických látek, ověření syntéz v laboratorním měřítku, návrh a ověření analytických metodik, separaci látek chromatografickými a krystalizačními postupy, vývoj a "scale up" jednotlivých příprav látek, optimalizaci technologických postupů a chemických procesů, řešení recyklace a zpracování vedlejších produktů, vývoj přípravků pro konkrétní aplikace

Syntézy

Syntézy

Acylace, Alkylace, Esterifikace, Redukce, Oxidace, Epoxidace, Halogenace, Wittigova, Grignardova, Prinsova, Vielsmeierova reakce, Malonesterové syntézy

Vývoj a výroba prostaglandinů a intermediátů

Vývoj a výroba prostaglandinů a intermediátů

Latanoprost, Cloprostenol, Bimatoprost, Dinoprost, Tafluroprost, Travoprost

Separace: pro konkrétní případy

Separace: pro konkrétní případy

Chromatography, Controlled crystallization, Extraction, frontal elution, Coupled processes: crystallization and extraction

Calixareny

Calixareny

Calix[4]arene, Calix[6]arene, Calix[8]arene, ButylCalix[4]arene, ButylCalix[6]arene, ButylCalix[8]arene

Výroba rostlinných stimulátorů

Výroba rostlinných stimulátorů

Brassinolide

speciality chemicals